יום שבת, 14 במרץ 2009

מינהל מקרקעי ישראל ישמור על שטחים פתוחים

אחרית הימים - המינהל (מועצת מקרקעי ישראל) מחליט ששמירה על שטחים פתוחים, ערכי טבע, נוף, מורשת ותרבות "תבוא לידי ביטוי בקבלת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מתוך מודעות לצורך בשילוב מושכל בין צורכי הפיתוח לצורכי שמירתם".

עוד כמה ציטוטים מרגשים - בבקשה: "חיסכון מיטבי בהקצאת קרקע לפעולות פיתוח" ; "ביסוס ניהול המקרקעין על מצאי ערכי טבע נוף ומורשת תרבות המאפיינים את הארץ" ; "הקפדה על הכוונת הפיתוח לשטחים המיועדים לכך בתכניות מתאר ארציות מחוזיות ומקומיות" ; "קידום מזורז של הקצאת קרקע לשמורות טבע גנים לאומיים פארקים יערות ושטחים חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי והנופי של הארץ" ; "עידוד השמירה על שטחים פתוחים חקלאיים" ; "הגברת אכיפה נגד פלישות ושימושים שלא כדין בשטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים" הנה משהו על זה בגלובס.

נפלתם? עכשיו בשביל לקבל פרופורציה לכו להחלטה, וקיראו את סעיף א' (השטחים הפתוחים זה ב'). רוצים את עיקרי הדברים? הנה: "בעלי בתים צמודי קרקע במרכז הארץ יהיו פטורים מתשלום דמי היתר בעת ביצוע תוספת בנייה עד 80 מ"ר, כך שניתן יהיה לנצל את זכויות הבניה עד 240 מ"ר ללא תשלום למינהל. באזורי הפריפריה – אזור עדיפות א' וקו עימות ינתן פטור מלא ולא תהיה מגבלה על היקף התוספת וניתן יהיה לבנות אף יחידות דיור נוספות, בכפוף לתב"ע מאושרת."

הרעיון הוא להאיץ פיתוח (אנחנו במשבר), להקל על התושב, ואפילו (שימו לב למילת הקסמים:) לצופף. אפשר להתווכח אם הרחבת דיור של בית צמוד-קרקע היא ציפוף, ובעיקר אם זה הפיתוח (או הציפוף) שאנחנו צריכים, אבל העיקר הוא שעם כל הכבוד להחלטה, לא צריך לחשוב שהמינהל הפך להיות מכון דש"א :-)

המשמעות יכול להיות מאוד חריפה - עיור חלקי של יישובים כפריים בפריפריה, שיבנו הרחבות דיור ויחידות נוספות. גם במרכז זה לא יהיה בלתי נראה.

תגובה 1:

  1. כן, חלק מן הפיתוח המוצע על-ידי האוצר כפתרון למשבר כולל גם סלילה של מלא כבישים. עוד חלמאות.

    השבמחק